+

Rodesia > Catalogo coniazioni

Rodesia ½ centesimi - obverseRodesia ½ centesimi - reverse
½ centesimi 1970-1977, Elisabetta II
Bronzo
, 3.1g, ø 20mm
Rodesia - KM# 9
Dollaro
Rodesia 1 centesimo - obverseRodesia 1 centesimo - reverse
1 centesimo 1970-1977, Elisabetta II
Bronzo
, 4g, ø 22.5mm
Rodesia - KM# 10
Dollaro
Rodesia 2½ centesimi - obverseRodesia 2½ centesimi - reverse
2½ centesimi 1970, Elisabetta II
Rame-Nichel
, 1.4g, ø 16.3mm
Rodesia - KM# 11
Dollaro
Prezzo: € 1.3
Rodesia 5 centesimi - obverseRodesia 5 centesimi - reverse
5 centesimi 1975-1977, Elisabetta II
Rame-Nichel
, 2.8g, ø 19.3mm
Rodesia - KM# 13
Dollaro
Rodesia 5 centesimi - obverseRodesia 5 centesimi - reverse
5 centesimi 1973, Elisabetta II
Rame-Nichel
, 3g, ø 19.3mm
Rodesia - KM# 12
Dollaro
Prezzo: € 1.74
Rodesia 10 centesimi - obverseRodesia 10 centesimi - reverse
10 centesimi 1975, Elisabetta II
Rame-Nichel
, 5.7g, ø 23.7mm
Rodesia - KM# 14
Dollaro
Prezzo: € 1.3
Rodesia 20 centesimi - obverseRodesia 20 centesimi - reverse
20 centesimi 1975-1977, Elisabetta II
Rame-Nichel
, 11.3g, ø 28.7mm
Rodesia - KM# 15
Dollaro
Rodesia 25 centesimi - obverseRodesia 25 centesimi - reverse
25 centesimi 1975, Elisabetta II
Rame-Nichel
, 14.1g, ø 32.2mm
Rodesia - KM# 16
Dollaro
Prezzo: € 4.35
Rodesia 3 pence - obverseRodesia 3 pence - reverse
3 pence 1968, Elisabetta II
Rame-Nichel
, 1.4g, ø 16.15mm
Rodesia - KM# 8
Sterlina
Prezzo: € 1.26
Rodesia 6 pence - obverseRodesia 6 pence - reverse
6 pence 1964, Elisabetta II
Rame-Nichel
, 2.8g, ø 19.5mm
Rodesia - KM# 1
Sterlina
Prezzo: € 1.27
Rodesia 1 scellino - obverseRodesia 1 scellino - reverse
1 scellino 1964, Elisabetta II
Rame-Nichel
, 5.7g, ø 23.5mm
Rodesia - KM# 2
Sterlina
Prezzo: € 1.38
Rodesia 2 scellini - obverseRodesia 2 scellini - reverse
2 scellini 1964, Elisabetta II
Rame-Nichel
, 11g, ø 28.6mm
Rodesia - KM# 3
Sterlina
Prezzo: € 2.0
uCoin