+

Montenegro > Catalogo coniazioni

Montenegro 1 para - obverseMontenegro 1 para - reverse
1 para 1913-1914, Nicola I
Bronzo
, 1.66g, ø 17mm
Montenegro - KM# 16
Re Nicola I
Prezzo: € 14.66
No ImageNo Image
1 para 1906, Nicola I
Bronzo
, 1.66g, ø 17mm
Montenegro - KM# 1
Re Nicola I
Prezzo: € 16.29
Montenegro 2 para - obverseMontenegro 2 para - reverse
2 para 1913-1914, Nicola I
Bronzo
, 3.33g, ø 19mm
Montenegro - KM# 17
Re Nicola I
Montenegro 2 para - obverseMontenegro 2 para - reverse
2 para 1906-1908, Nicola I
Bronzo
, 3.3g, ø 19mm
Montenegro - KM# 2
Re Nicola I
Montenegro 10 para - obverseMontenegro 10 para - reverse
10 para 1913-1914, Nicola I
Nichel
, 3g, ø 18.5mm
Montenegro - KM# 18
Re Nicola I
Montenegro 10 para - obverseMontenegro 10 para - reverse
10 para 1906-1908, Nicola I
Nichel
, 3g, ø 19mm
Montenegro - KM# 3
Re Nicola I
Montenegro 20 para - obverseMontenegro 20 para - reverse
20 para 1913-1914, Nicola I
Nichel
, 4g, ø 21mm
Montenegro - KM# 19
Re Nicola I
Montenegro 20 para - obverseMontenegro 20 para - reverse
20 para 1906-1908, Nicola I
Nichel
, 4g, ø 21mm
Montenegro - KM# 4
Re Nicola I
Montenegro 1 perpero - obverseMontenegro 1 perpero - reverse
1 perpero 1912-1914, Nicola I
Argento 0.835
, 5g, ø 23mm
Montenegro - KM# 14
Re Nicola I
Montenegro 1 perpero - obverseMontenegro 1 perpero - reverse
1 perpero 1909, Nicola I
Argento 0.835
, 5g, ø 24mm
Montenegro - KM# 5
Re Nicola I
Prezzo: € 36.31
Montenegro 2 perperi - obverseMontenegro 2 perperi - reverse
2 perperi 1914, Nicola I
Argento 0.835
, 10g, ø 27mm
Montenegro - KM# 20
Re Nicola I
Prezzo: € 43.26
Montenegro 2 perperi - obverseMontenegro 2 perperi - reverse
2 perperi 1910, Nicola I
Argento 0.835
, 10g, ø 27mm
Montenegro - KM# 7
Re Nicola I
Prezzo: € 67.5
uCoin