+

Montserrat > Dollaro (1965 - 2017)

Valore
Anno
AnnoValoreSoggettoKrause
1970FAOKM# 30
Sistema monetario: 1 dollaro = 100 centesimi
$4 - 4 dollari
uCoin