+

Austria > Sacro Romano Impero (Kreuzer) (1741 - 1805)

Varietà
871
Anno1h1pf1k3k5k7k10k17k20k30kAnno
1h1pf/F
1pf/MT
1k/F
1k/MT
3k/MT
3k/MT_V
3k/MT_H
3k/MT_3
5k7k/MT
7k/F
10k/J
10k/MT_G
10k/MT_H
10k/F
10k/PC
17k/F
17k/MT_G
17k/MT_V
17k/PC
20k/MT_G
20k/MT_V
20k/MT_H
20k/F
20k/J
20k/PC_O
20k/PC_R
30k/MT_5A
30k/F_KB
30k/F_WI
30k/MT_A
1765
Sistema monetario: 1 tallero = 120 kreuzer
1h - 1 heller
1pf - 1 pfennig
¼k - ¼ kreuzer
½k - ½ kreuzer
1k - 1 kreuzer
3k - 3 kreuzer
5k - 5 kreuzer
6k - 6 kreuzer
7k - 7 kreuzer
10k - 10 kreuzer
12k - 12 kreuzer
15k - 15 kreuzer
17k - 17 kreuzer
20k - 20 kreuzer
24k - 24 Kreuzer
30k - 30 kreuzer
uCoin