+
Europa
America
Asia
Africa
Stati estinti

USA > Stati Uniti d'America (1909 - 1950)

Varietà
Ordina: Anno
Anno10¢25¢50¢$1$2½$5$10$20Anno
10¢25¢50¢ -  -  -  -  - 1950
10¢25¢50¢ -  -  -  -  - 1949
10¢25¢50¢ -  -  -  -  - 1948
10¢25¢50¢ -  -  -  -  - 1947
10¢25¢50¢ -  -  -  -  - 1946
10¢25¢50¢ -  -  -  -  - 1945
10¢25¢50¢ -  -  -  -  - 1944
10¢25¢50¢ -  -  -  -  - 1943
5¢/Ag
5¢/CuNi
10¢25¢50¢ -  -  -  -  - 1942
10¢25¢50¢ -  -  -  -  - 1941
10¢25¢50¢ -  -  -  -  - 1940
10¢25¢50¢ -  -  -  -  - 1939
5¢/Buf
5¢/Jef
10¢25¢50¢ -  -  -  -  - 1938
10¢25¢50¢ -  -  -  -  - 1937
10¢25¢50¢ -  -  -  -  - 1936
10¢25¢50¢$1 -  -  -  - 1935
10¢25¢50¢$1 -  -  -  - 1934
 -  -  - 50¢ -  -  - $10$201933
 -  - 25¢ -  -  -  - $10$201932
10¢ -  -  -  -  -  - $201931
10¢25¢ -  -  -  - $10$201930
10¢25¢50¢ - $2½$5 - $201929
10¢25¢50¢$1$2½ -  - $201928
10¢25¢50¢$1$2½ -  - $201927
10¢25¢ - $1$2½ - $10$201926
10¢25¢ - $1$2½ -  - $201925
10¢25¢ - $1 -  -  - $201924
10¢25¢50¢$1 -  -  - $201923
 -  -  -  - $1 -  -  - $201922
10¢25¢50¢$1/Lib
$1/Mor
 -  -  - $201921
10¢25¢50¢ -  -  - $10$201920
10¢25¢50¢ -  -  -  -  - 1919
10¢25¢50¢ -  -  -  -  - 1918
10¢25¢
25¢/***
50¢ -  -  -  -  - 1917
10¢/Bar
10¢/Mer
25¢
25¢/Lib
50¢ -  - $5$10$201916
10¢25¢50¢ - $2½$5$10$201915
10¢25¢50¢ - $2½$5$10$201914
5¢/_
5¢/︵
10¢25¢50¢ - $2½$5$10$201913
10¢25¢50¢ - $2½$5$10$201912
10¢25¢50¢ - $2½$5$10$201911
10¢25¢50¢ - $2½$5$10$201910
10¢25¢50¢ - $2½$5$10$201909
Sistema monetario: 1 dollaro = 100 centesimi
 - 1 centesimo
 - 5 centesimi
10¢ - 10 centesimi
25¢ - 25 centesimi (quarter)
50¢ - 50 centesimi
$1 - 1 dollaro
$2½ - 2½ dollari (quarter eagle)
$5 - 5 dollari (half eagle)
$10 - 10 dollari (eagle)
$20 - 20 dollari (double eagle)
uCoin