+

Rodesia > Catalogo coniazioni

Rodesia ½ centesimi - obverseRodesia ½ centesimi - reverse
Rodesia ½ centesimi, 1970 - 1977
Bronzo
, 3.1g, 20mm
KM# 9
Monete circolanti: Rodesia
Rodesia 1 centesimo - obverseRodesia 1 centesimo - reverse
Rodesia 1 centesimo, 1970 - 1977
Bronzo
, 4g, 22.5mm
KM# 10
Monete circolanti: Rodesia
Rodesia 2½ centesimi - obverseRodesia 2½ centesimi - reverse
Rodesia 2½ centesimi, 1970
Rame-Nichel
, 1.4g, 16.3mm
KM# 11
Monete circolanti: Rodesia
Prezzo: € 1.24
Rodesia 5 centesimi - obverseRodesia 5 centesimi - reverse
Rodesia 5 centesimi, 1975 - 1977
Rame-Nichel
, 2.8g, 19.3mm
KM# 13
Monete circolanti: Rodesia
Rodesia 5 centesimi - obverseRodesia 5 centesimi - reverse
Rodesia 5 centesimi, 1973
Rame-Nichel
, 3g, 19.3mm
KM# 12
Monete circolanti: Rodesia
Prezzo: € 1.76
Rodesia 10 centesimi - obverseRodesia 10 centesimi - reverse
Rodesia 10 centesimi, 1975
Rame-Nichel
, 5.7g, 23.7mm
KM# 14
Monete circolanti: Rodesia
Prezzo: € 1.31
Rodesia 20 centesimi - obverseRodesia 20 centesimi - reverse
Rodesia 20 centesimi, 1975 - 1977
Rame-Nichel
, 11.3g, 28.7mm
KM# 15
Monete circolanti: Rodesia
Rodesia 25 centesimi - obverseRodesia 25 centesimi - reverse
Rodesia 25 centesimi, 1975
Rame-Nichel
, 14.1g, 32.2mm
KM# 16
Monete circolanti: Rodesia
Prezzo: € 3.48
Rodesia 3 pence - obverseRodesia 3 pence - reverse
Rodesia 3 pence, 1968
Rame-Nichel
, 1.4g, 16.15mm
KM# 8
Monete circolanti: Rodesia
Prezzo: € 1.28
Rodesia 6 pence - obverseRodesia 6 pence - reverse
Rodesia 6 pence, 1964
Rame-Nichel
, 2.8g, 19.5mm
KM# 1
Monete circolanti: Rodesia
Prezzo: € 1.27
Rodesia 1 scellino - obverseRodesia 1 scellino - reverse
Rodesia 1 scellino, 1964
Rame-Nichel
, 5.7g, 23.5mm
KM# 2
Monete circolanti: Rodesia
Prezzo: € 1.38
Rodesia 2 scellini - obverseRodesia 2 scellini - reverse
Rodesia 2 scellini, 1964
Rame-Nichel
, 11g, 28.6mm
KM# 3
Monete circolanti: Rodesia
Prezzo: € 2.0
uCoin