+

Antille Olandesi > Catalogo coniazioni

Antille Olandesi 1 gulden - obverseAntille Olandesi 1 gulden - reverse
Antille Olandesi 1 gulden, 2014 - 2015
Acciaio Dorato
, 6g, 24mm
UC# 1
Monete circolanti: Antille Olandesi
Prezzo: € 2.72
No ImageNo Image
Antille Olandesi 2½ gulden, 2014 - 2016
Acciaio Dorato
, 9g, 28mm
UC# 2
Monete circolanti: Antille Olandesi
Antille Olandesi 5 gulden - obverseAntille Olandesi 5 gulden - reverse
Antille Olandesi 5 gulden, 2014 - 2016
Acciaio Dorato
, 14g, 26mm
UC# 3
Monete circolanti: Antille Olandesi
Prezzo: € 4.28
Antille Olandesi 1 centesimo - obverseAntille Olandesi 1 centesimo - reverse
Antille Olandesi 1 centesimo, 1989 - 2016
Alluminio
, 0.7g, 14mm
KM# 32
Monete circolanti: Antille Olandesi
Antille Olandesi 1 centesimo - obverseAntille Olandesi 1 centesimo - reverse
Antille Olandesi 1 centesimo, 1979 - 1985
Alluminio
, 0.8g, 18mm
KM# 8a
Monete circolanti: Antille Olandesi
Antille Olandesi 2½ centesimi - obverseAntille Olandesi 2½ centesimi - reverse
Monete circolanti: Antille Olandesi
Antille Olandesi 5 centesimi - obverseAntille Olandesi 5 centesimi - reverse
Antille Olandesi 5 centesimi, 1989 - 2016
Alluminio
, 1.16g, 16mm
KM# 33
Monete circolanti: Antille Olandesi
Antille Olandesi 5 centesimi - obverseAntille Olandesi 5 centesimi - reverse
Antille Olandesi 5 centesimi, 1971 - 1985
Rame-Nichel
, 4.5g, 21.3mm
KM# 13
Monete circolanti: Antille Olandesi
Antille Olandesi 10 centesimi - obverseAntille Olandesi 10 centesimi - reverse
Antille Olandesi 10 centesimi, 1989 - 2016
Acciaio placcato Nichel
, 3g, 18mm
KM# 34
Monete circolanti: Antille Olandesi
Antille Olandesi 25 centesimi - obverseAntille Olandesi 25 centesimi - reverse
Antille Olandesi 25 centesimi, 1989 - 2016
Acciaio placcato Nichel
, 3.5g, 20.2mm
KM# 35
Monete circolanti: Antille Olandesi
Antille Olandesi 50 centesimi - obverseAntille Olandesi 50 centesimi - reverse
Antille Olandesi 50 centesimi, 1989 - 2016
Acciaio Dorato
, 5g, 24mm
KM# 36
Monete circolanti: Antille Olandesi
Antille Olandesi 1 gulden - obverseAntille Olandesi 1 gulden - reverse
Antille Olandesi 1 gulden, 1989 - 2013
Acciaio Dorato
, 6g, 24mm
KM# 37
Monete circolanti: Antille Olandesi
uCoin