+

Kenya > Catalogo coniazioni

Kenya 5 centesimi - obverseKenya 5 centesimi - reverse
Kenya 5 centesimi, 1978 - 1991
Nichel-Ottone
, 5.6g, 25.5mm
KM# 17
Monete circolanti: Kenya
Kenya 5 centesimi - obverseKenya 5 centesimi - reverse
Kenya 5 centesimi, 1969 - 1978
Nichel-Ottone
, 5.7g, 25.5mm
KM# 10
Monete circolanti: Kenya
Kenya 5 centesimi - obverseKenya 5 centesimi - reverse
Kenya 5 centesimi, 1966 - 1968
Nichel-Ottone
, 5.6g, 25.5mm
KM# 1
Monete circolanti: Kenya
Kenya 10 centesimi - obverseKenya 10 centesimi - reverse
Kenya 10 centesimi, 1995
Acciaio placcato Ottone
, 2.17g, 16.54mm
KM# 31
Monete circolanti: Kenya
Prezzo: € 0.41
Kenya 10 centesimi - obverseKenya 10 centesimi - reverse
Kenya 10 centesimi, 1994
Acciaio placcato Ottone
, 9.3g, 30.8mm
KM# 18а
Monete circolanti: Kenya
Prezzo: € 0.28
Kenya 10 centesimi - obverseKenya 10 centesimi - reverse
Kenya 10 centesimi, 1978 - 1991
Nichel-Ottone
, 9g, 30.8mm
KM# 18
Monete circolanti: Kenya
Kenya 10 centesimi - obverseKenya 10 centesimi - reverse
Kenya 10 centesimi, 1969 - 1978
Nichel-Ottone
, 9g, 30.8mm
KM# 11
Monete circolanti: Kenya
Kenya 10 centesimi - obverseKenya 10 centesimi - reverse
Kenya 10 centesimi, 1966 - 1968
Nichel-Ottone
, 9g, 30.8mm
KM# 2
Monete circolanti: Kenya
Kenya 25 centesimi - obverseKenya 25 centesimi - reverse
Kenya 25 centesimi, 1969 - 1973
Rame-Nichel
, 2.5g, 18mm
KM# 12
Monete circolanti: Kenya
Prezzo: € 0.83
Kenya 25 centesimi - obverseKenya 25 centesimi - reverse
Kenya 25 centesimi, 1966 - 1967
Rame-Nichel
, 2.5g, 18mm
KM# 3
Monete circolanti: Kenya
Prezzo: € 1.26
Kenya 50 centesimi - obverseKenya 50 centesimi - reverse
Kenya 50 centesimi, 2005 - 2009
Acciaio placcato Nichel
, 4.5g, 21.9mm
KM# 41
Monete circolanti: Kenya
Prezzo: € 0.54
Kenya 50 centesimi - obverseKenya 50 centesimi - reverse
Kenya 50 centesimi, 1995 - 1997
Acciaio placcato Ottone
, 3.1g, 17.9mm
KM# 28
Monete circolanti: Kenya
uCoin