+

Boemia e Moravia > Catalogo coniazioni

Boemia e Moravia 10 hellers - obverseBoemia e Moravia 10 hellers - reverse
Monete circolanti: Boemia e Moravia
Boemia e Moravia 20 hellers - obverseBoemia e Moravia 20 hellers - reverse
Monete circolanti: Boemia e Moravia
Boemia e Moravia 50 hellers - obverseBoemia e Moravia 50 hellers - reverse
Monete circolanti: Boemia e Moravia
Boemia e Moravia 1 corona - obverseBoemia e Moravia 1 corona - reverse
Monete circolanti: Boemia e Moravia
uCoin